WCO

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, Poznań | ul. Strzelecka

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Poznaniu (WCO)
Powierzchnia użytkowa: 6 654,56 m2
Kubatura: 28 831,32 m3
Projekt konkursowy: maj 2018
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: Maja Dylewska, Joanna Jasiewicz, Kaia Maria Korpa, Agata Sobańska
Opracowanie: stud. arch. Jakub Wójtowicz, Agata Proniak
Wizualizacje: Piotr Szymański

III Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o budynek ambulatoryjny z garażem podziemnym,  w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu (Konkurs SARP nr 977)
 

Miejsce
Teren opracowania konkursowego obejmuje pięć działek lub ich części położonych na obszarze funkcjonalnego śródmieścia o łącznej powierzchni ok. 2795 m2. Obszar ten dzieli się na trzy części: część działek od strony ul. Strzeleckiej, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, część istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego oraz istniejące miejsca postojowe i droga wewnętrzna zapewniająca służebność przejazdu dla mieszkańców budynków sąsiednich. Przedmiotowa koncepcja rozbudowy mieści się w całości na terenie objętym decyzją, w nieznacznym stopniu ingeruje w budynek CBO i pozostawia bez zmian południową część działki, w tym istniejące miejsca parkingowe.

Projektowany budynek ambulatoryjny został zlokalizowany (zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) wzdłuż obowiązującej linii zabudowy znajdującej się w granicy z ul. Strzelecką i odsunięty o odległość od 5 do 6,5 m od granic północnej i południowej by zapobiec przesłanianiu oraz zacienianiu sąsiednich budynków mieszkalnych. Sześciokondygnacyjny budynek z jedną kondygnacją podziemną zostanie połączony od strony wschodniej z istniejącymi budynkami kompleksu WCO na wszystkich piętrach poza parterem.

Bryła zbliżona w geometrii do prostopadłościennej, przekryta dachem płaskim, rozrzeźbiona została przez wycofanie ostatniej kondygnacji o 3,5 m od elewacji frontowej oraz o 2 m od elewacji bocznych oraz przez wycofanie o 14 m względem frontu działki dwóch pierwszych kondygnacji nadziemnych. Podcięcie to będzie tworzyć przestrzeń reprezentacyjnego, zadaszonego wejścia głównego.

Drugie zadaszone wejście do rozbudowywanej części znajdować się będzie od strony wschodniej w przejeździe zaprojektowanym przy styku z ścianą istniejącego budynku. Aby ułatwić komunikację pomiędzy istniejącym budynkiem i projektowaną rozbudową na poziomie parteru i by zachować wymaganą wysokość przejazdu, zaprojektowano poziom posadzi parteru rozbudowy na takim samym poziomie jak w budynku CBO tj. 56,40 m n.p.m., a dla zniwelowania różnicy terenu powstałej pomiędzy drogą w wejściem głównym przewidziano niewielki spadek terenu 4,2% w kierunku wejścia oraz 5% pomiędzy południową częścią działki a budynkiem oraz odwodnienie liniowe wzdłuż zachodniej i południowej ściany budynku. Takie ukształtowanie terenu umożliwia swobodny dostęp osób niepełnosprawnych do przedmiotowego budynku.

Obsługa komunikacyjna budynku ambulatoryjnego będzie odbywać się głównie projektowanym wjazdem na działkę w południowej części granicy od strony ul. Strzeleckiej oraz wyjazdem w północnej części. Jednokierunkowa droga wewnętrzna zlokalizowana w podcieniu budynku wzdłuż elewacji frontowej, będzie umożliwiała chwilowe zatrzymanie prywatnych samochodów osobowych oraz taksówek przywożących i odbierających pacjentów WCO. Dla transport sanitarny (minibusów dowożące pacjentów z innych placówek) przewidziane zostało jedno miejsce postojowe przy wejściu głównym oraz dwa miejsca w garażu na kondygnacji podziemnej. Wjazd do garażu zapewniony zostanie przez jednopasmową pochylnię o nachyleniu 18% znajdującą się przy przejeździe w tylnej części rozbudowy i regulowany będzie przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Przejazd w głąb działki regulowany będzie przy pomocy szlabanów i możliwy wyłącznie dla transportu sanitarnego, personelu oraz pojazdów uprzywilejowanych, które będą mogły korzystać również z wjazdu/wyjazdu od strony ul. Garbary. Dodatkowo zapewniony zostanie przejazd przez teren WCO dla mieszkańców posesji przy ul. Strzeleckiej 41 i 43 ze względu na służebność gruntową, którą obciążona jest nieruchomość.

 

Funkcja
Zaprojektowano jedną kondygnację podziemną, na której zlokalizowano pomieszczenia warsztatowe wraz z zapleczem socjalnym, higieniczno-sanitarnym i magazynowym dla pracowników warsztatu, pomieszczenia gospodarcze takie jak pom. na odpady medyczne i magazyn środków chemicznych oraz szatnie personelu dostępne zarówno od strony projektowanej klatki schodowej i holu windowego jak również połączone z istniejącym budynkiem za pomocą projektowanych dźwigów windowych przy ścianie istniejącej klatki schodowej. Ponadto w zachodniej części kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż z 19 miejscami postojowymi dla personelu, transportu sanitarnego, oraz dodatkowym miejscem załadunku odpadów medycznych i miejscami dla rowerów, a w północno-wschodniej części pomieszczenia techniczne takie jak centrala klimatyzacji, rozdzielnia elektryczna, węzeł cieplny, przepompownia ze zbiornikiem przepływowym wody użytkowej o pojemności 100 m3 oraz zbiornik retencyjny wód opadowych pod pochylnią wjazdową.

Na parterze znajduje się strefa wejściowa w której zlokalizowano punkt informacji, portiernię oraz szatnię dla pacjentów. Zlokalizowano tutaj również rejestrację dla pacjentów ambulatoryjnych wraz z poczekalnią, która łączy się z pomieszczeniem konsumpcyjnym punktu gastronomicznego. Komunikacja z istniejącym budynkiem WCO odbywa się poprzez trzy nowo projektowane dźwigi oraz bezpośrednio w poziomie parteru poprzez przejazd pożarowy. W południowej części budynku przewidziano miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Na I piętrze zlokalizowano tutaj poradnię chemioterapii dziennej, która jest oddzielona od sąsiadującego z nią działu do przyjęć planowanej hospitalizacji. Dział przyjęć do planowanej hospitalizacji ma połączeniem bezpośrednio z budynkiem istniejącym.

Projektowane rozszerzenie centralnego bloku operacyjnego ma bezpośrednie połączenie w zakresie drogi brudnej i czystej z istniejącą częścią, dzięki czemu tworzą funkcjonalną całość eliminując konieczność multiplikowania pomieszczeń takich jak pomieszczenia porządkowe, magazyny. Dostęp do bloku operacyjnego planuje się z istniejącego budynku poprzez istniejącą klatkę schodową i nowo projektowany szyb dźwigowy znajdujący się bezpośrednio przy ścianie istniejącego budynku. Na potrzeby ewakuacji warunkowo przewidziano również połączenie z nowo projektowaną klatką schodową. Na II piętrze znajduje się również zakład rehabilitacji/fizjoterapii. Blok ten zlokalizowano w zachodniej części budynku komunikując go z nowo projektowanymi windami.

Na III piętrze lokalizuje się poradnię chorób piersi, poradnię onkologii laryngologicznej oraz laboratoryjny punkt pobierania krwi.

Na kolejnej kondygnacji projektuje się poradnię radioterapii i urologii, poradnię chorób przewodu pokarmowego, dział koordynacji leczenia. Ponadto na IV piętrze lokalizuje się rozszerzenie apteki szpitalnej bezpośrednio przy pomieszczeniach apteki w istniejącym budynku.

Na ostatniej kondygnacji projektowanej rozbudowy planuje się zlokalizować pomieszczenia administracyjne sekcji porządkowej, salę seminaryjną na 48 osób wraz z szatnią i pomieszczeniem socjalnym oraz stołówkę dla pracowników. Projektuje się także przestrzeń pomostów technicznych urządzeń zewnętrznych.

 

Konstrukcja/Materiały wykończeniowe
Główną konstrukcję budynku projektuje się w oparciu o siatkę słupów żelbetowych. W kondygnacji podziemnej ściany w technologii białej wanny: żelbetowe i częściowo ściany szczelinowe. Posadowienie na płycie dennej. Stropy żelbetowe. Ściany kondygnacji naziemnych z bloczków silikatowych.

Przewodnim materiałem elewacyjnym jest okładzina z płyt włókno-cementowych lub spieku kwarcowego w kolorze białym, których projektowane podziały korespondują z poziomą artykulacją elewacji Centralnego Bloku Operacyjnego. W miejscu styku obu budynków od strony południowej obudowa pionów szybów windowych, która stanowi przewyższenie w projektowanej bryle, została zaprojektowana jako kontynuacja elewacji CBO - okładzina z paneli aluminiowych o analogicznych podziałach i kolorystyce. Dzięki temu architektura nowej inwestycji harmonizuje z istniejącą, zacierając granicę pomiędzy nowym a starym. Na fragmencie elewacji frontowej zaprojektowano lekką, ażurową powłokę ze stalowych (stal inox) paneli perforowanych o zróżnicowanym stopniu perforacji, która nadaje tej elewacji przestrzenności oraz stanowi dodatkowy walor dla projektowanych wnętrz. Dwie pierwsze kondygnacje, podkreślone przez podcięcie od frontu, wyróżniono wysokiej jakości okładziną z trawertynowych płyt elewacyjnych. Ściany ostatniej, cofniętej kondygnacji to połączenie fasadowej stolarki aluminiowej z poziomymi lamelami aluminiowymi (materiał ten pojawia się również w części parteru – ażurowa przesłona śmietnika). Balustradę na ostatniej kondygnacji zaprojektowano jako szklaną. Projektowane pasmowe okna to ślusarka aluminiowa z ukrytymi żaluzjami zewnętrznymi. Dla jeszcze silniejszego zaakcentowania podziałów poziomych nadproża okien podkreślono stalowym ceownikiem zlicowanym z płaszczyzną ściany.

Projektowane wnętrza to przede wszystkim przestrzenie jasne, czyste, przyjazne i aranżowane z myślą o bezpieczeństwie pacjenta i komforcie pracy personelu. W przestrzeniach wspólnych zaproponowano okładziny z wysokiej jakości laminatów imitujących drewno, które w połączeniu z zielenią wpływają pozytywnie na samopoczucie przebywających tam osób. Kluczowym elementem projektowanych wnętrz jest również rozbudowany system identyfikacji wizualnej – czytelne i estetyczne oznaczenia na ścianach i podłogach mają sprawnie i intuicyjnie prowadzić do celu.