Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny | ul. Cynamonowa | Wrocław

Inwestor: Miasto Wrocław, Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Powierzchnia użytkowa: 7 465,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 6 753,80 m2
Projekt konkursowy: wrzesień 2020
Zespół autorski: Front Architects i FAV. Office
architekci Michał Hondo, Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński
Współpraca autorska: stud. arch. Agata Kotlicka

Praca konkursowa na opracowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu


miejsce-kompozycja

Osiedle Lipa Piotrowska położone jest w północno zachodniej części Wrocławia. Doskonale skomunikowane z miastem (linia kolejowa, obwodnica A8, droga S5) w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i rozbudowuje, szczególnie w pod względem zabudowy wielorodzinnej na osi północ-południe. Tak intensywny rozwój (w 1996roku - 493, w 2019 już 2481 mieszkańców) w oczywisty sposób wymaga funkcji towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego i komfortowego życia mieszkańców; między innymi odpowiednio dużych przedszkola oraz szkoły podstawowej, którym niniejszy konkurs architektoniczny jest poświęcony

Teren przeznaczony pod Zespół Szkolno-Przedszkolny położony jest pomiędzy wyznaczonymi w Planie Miejscowym ulicami: Cynamonową (od strony północnej), Melisową (na południe) oraz Kaparową (od strony wschodniej). Zgodnie z postanowieniami Planu od zachodu na osi północ południe wytyczona jest zielona aleja granicząca z projektowanym kompleksem. Niezwykle istotną częścią projektu jest zagospodarowanie terenu wraz z układem komunikacyjnym.

Analizy funkcjonalne, komunikacyjne, studia terenowe i bryłowe doprowadziły do decyzji, w myśl której najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zbliżenie projektowanego kompleksu do ulicy Kaparowej (od strony wschodniej), dzięki czemu cała zewnętrzna część sportowa (boiska, bieżnia, place zabaw) i rekreacyjna wraz z dziedzińcem położone są od strony zachodniej naturalnie harmonizują z projektowaną zieloną aleją przyległą do przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Ogrodzony i dostępny dla mieszkańców przez kontrolowane bramki teren przyszkolny o ogrodowo-parkowym charakterze łączy się z istniejącym publicznym zagajnikiem od strony północnej. Jego oś wyznacza założona w Planie Miejscowym dominanta.

W projekcie zachowano wiele z istniejących drzew i uzupełniono teren o nowe nasadzenia wzdłuż budynku, a szczególnie w zachodniej części działki. Budynek rozciąga się pomiędzy obowiązującymi liniami zabudowy i dotyka narożnikami linię nieprzekraczalną. Frontowa, publiczna część założenia odsunięta jest od ulicy Kaparowej dając tym samym miejsce na dostępną przestrzeń przeznaczoną na place i zieleń, które są przeznaczone na miejsca zbiórek, rekreację, odpoczynek – zarówno dla uczniów, ich rodziców, ale i mieszkańców gminy i ich gości. W tym przyjaznym ,,gościńcu” wydzielono także miejsca dla rowerów i wiatę nagromadzenie odpadów (w sąsiedztwie kuchni i stołówki).


rozwiązania komunikacyjne

Ze względu na publiczny charakter oraz funkcję projektowanego kompleksu proponuje się wyjść nieco dalej, poza zakres obszaru konkursu. Dlatego przyszły projekt ulicy Kaparowej warto rozważyć jako holenderski woonerf, czyli ulicę o wysokich walorach estetycznych (odpowiednia mała architektura), w której kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo, a co za tym idzie - uspokojenie ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie strefy ,,tempo 20” i współtowarzyszenia drogi rowerowej. Na takim użytkowaniu pieszo-jezdnym, deptaku, może także skorzystać przyszła zabudowa mieszkaniowa po stronie wschodniej ulicy. Projektowany Zespół Szkolno-Przedszkolny otoczony jest przyjętymi w Planie Miejscowym czterema ulicami, które zapewniają pełną funkcjonalność założenia. Część z nich jest wykorzystana jako niezbędna droga pożarowa, co oznaczone jest na rysunku Planu Zagospodarowania

Miejsca postojowe (łącznie 52 stanowiska), zlokalizowane są w dwóch strefach: północnej i południowej. W północnej parking graniczy ze ścianą sali sportowej i jako otwarty przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców i gości (38 miejsc). Znajduje się tu również strefa KISS & RIDE, pozwalająca szybko wysadzić starsze dzieci. Po przeciwnej stronie, na południu, przy ulicy Melisowej mieści się ogrodzony parking dla pracowników(14 miejsc). Rozdzielenie parkingów to dodatkowy walor krajobrazowy: jako mniejsze i z towarzystwem zieleni, ,nie pożerają” tak przestrzeni na duży plac. Jednocześnie, ze względu na znaczne rozciągnięcie szkoły i przedszkola wzdłuż ulicy Kaparowej, taki podział zapewnia lepszą funkcjonalność skracając drogę dojścia do obiektu: rodzice i goście korzystają więc z pobliskiego wejścia głównego, nauczyciele zaś i pracownicy administracji mogą używać wejścia ,,ogrodowego”, od strony dziedzińca

 

idea

Przedszkole, szkoła podstawowa dla najpierw dziecka, później młodego człowieka, to niezwykle ważny okres wżyciu. Pełne ludzi otoczenie w jakim przebywa się bez mała 8 godzin w ciągu dnia ma bezsprzeczny wpływ na świadomość i postrzeganie świata. W jakimś stopniu można założyć, że określone rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne mogą odbijać się na wrażliwości na pewne (bo przecież nie wszystkie) aspekty ogólnie mówiąc życia: od środowiskowych, przez estetyczne, edukacyjne, na psychologicznych skończywszy. Oprócz spełnienia programu funkcjonalnego, to światło, przestrzeń, bogaty program zieleni, bezpieczeństwo, integracja, transparentność, demokracja są podstawowymi pojęciami ideami prezentowanej koncepcji.
Pojęcia-konstrukty, które w zamyśle autorów mają przyczynić się do dobrego rozwoju młodego człowieka i sprawić, aby przedszkolak i uczeń przychodzili tu każdego dnia z przyjemnością i równie silną potrzebą poznania. Architektura oczywiście nie jest na tyle pyszna, aby uważać, że cokolwiek takiego może wydarzyć się bez ludzi: Nauczycieli i opiekunów. Bez nich, bez ich wiedzy i oddania dzieciom, najzmyślniejsza placówka będzie tylko wydmuszką

W gęsto zabudowanej, silnie zgeometryzowanej i regularnej osiedlowej przestrzeni kwartałowej pojawia się kompozycja niemal swobodnie rozrzuconych (lecz połączonych) prostopadłościennych brył o zróżnicowanych wysokościach. Odzwierciedlają awans, promocję, kolejną małą cezurę, poprzeczkę w życiu dziecka: od przedszkola - budynek 1 kondygnacyjny, przez klasy 1-3 - budynek 2 kondygnacyjny, do klas 4-8 -budynek 3kondygnacyjny. Jednocześnie wprowadzenie stopniowanej skali obiektu w poszczególnych jego częściach odnosi się do konkretnych potrzeb człowieka w danym wieku. Przedszkolak będzie się lepiej czuł w niższym obiekcie o możliwie intymnej skali, ośmioklasista zaś poczuje się pewnie w wyższym, większym, bardziej przestrzennym budynku. Projektowany kompleks składa się 4 modułów. Pierwszy, przy placu wejściowym od północy, przeznaczony jest na sale gimnastyczne wraz z szatniami. Pozostałe rozciągają się wzdłuż ulicy Kaparowej, od strony wschodniej. Każdy z nich zorganizowany jest na podobnej zasadzie: wewnętrzną agorę-hol(budynek główny wejściowy) lub zielone atrium (pozostałe moduły) otaczają sale lekcyjne, pomieszczenia towarzyszące i sanitariaty.

Trzykondygnacyjny moduł główny- wejściowy (klasy 4-8) w parterze zapewnia stosowną, wielofunkcyjną przestrzeń (z ruchomym audytorium), z której w łatwy i widoczny sposób poprzez szerokie przegrody szklane można przedostać się na szkolny, zielony dziedziniec z pełnym programem sportowym i rekreacyjnym. Moduł przylegający (klasy 1-3) w parterze mieści przede wszystkim świetlice z widokami na wspomniany dziedziniec o ogrodowym charakterze, oraz stołówkę skierowaną na boczny plac wejściowy od strony wschodniej (pozytywny efekt ,,ożywienia” przyległej ulicy). Pośrodku atrium z urządzeniami do zabaw dla młodszych uczniów, w tym zjeżdżalnia , z której podczas przerw dla ,,maluchów” można szybko zjechać z 1 kondygnacji na parter. Ostatnim modułem jest opisywane jednokondygnacyjne przedszkole, połączone przejściem administracyjnym z całym kompleksem. Do niego prowadzi oddzielone wejście od strony ulicy Kaparowej. Sale dla dzieci są rozplanowane optymalnie pod względem nasłonecznienia i każda z nich ma bezpośredni dostęp do przedszkolnego wydzielonego ogródka z placem zabaw.

 

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

materiały wykończeniowe

elewacje
Mając na uwadze ekonomikę rozwiązań większość elewacji wykończone jest tynkiem cienkowarstwowym silikatowym z nanotechnologią dającą odporność na porastanie algami i grzybami. Z całej bryle kolorystycznie została podkreślona część przedszkola, którego ściany wykończone zostały płytkami klinkierowymi. Elewacje ożywiają i ocieplają aplikacje z drewnopodobnych płyt HPL. Wewnętrzne atria oraz główna strefa wejściowa zostały przeszklone, by wpuścić jak najwięcej światła do części wspólnych.

ściany wewnętrzne
Ściany korytarzy i części wspólnych – ze względów eksploatacyjnych i dla ocieplenia wnętrz – częściowo obłożone płytami meblowymi laminowanymi w klasie NRO. Kolorystyka wnętrz – jasna, przyjazna, ciepła, pozostająca w duchu stylu skandynawskiego. W salach lekcyjnych, przedszkolnych, biurach, bibliotece, świetlicach i stołówce ściany malowane są farbą emulsyjną zmywalną. W salach sportowych i w komunikacji ogólnej zastosowano farbę lateksową satynową- półmat, natomiast w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach i zapleczu kuchennym - płytki gresowe.

posadzki
W salach lekcyjnych, świetlicach, bibliotece, stołówce, komunikacji wspólnej posadzki wykończono wykładziną kauczukową o różnej kolorystyce. W salach przedszkolnych, pomieszczeniach biurowych i pokojach nauczycielskich zastosowano wykładziny dywanowe. W pomieszczeniach sanitarnych i szatniach–wykładziny pcv, a w pomieszczeniach technicznych płytki gresowe. W salach sportowych zastosowano poliuretanową, syntetyczną nawierzchnię sportową na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą.

sufity
W salach lekcyjnych, salach przedszkolnych i wszystkich ciągach komunikacyjnych zaprojektowano pochłaniacze przestrzenne i sufity podwieszone (częściowo wyspowe) zapewniające odpowiedni dla przeznaczenia komfort akustyczny. W pomieszczeniach biurowych i higieniczno-sanitarnych zastosowano modułowe sufity podwieszone, a w salach sportowych płyty akustyczne z wełny drzewnej.

konstrukcja

układ konstrukcyjny - mieszany
Stropy w postaci żelbetowej płyty wieloprzęsłowej opartej na ścianach murowanych, oraz na żelbetowym układzie szkieletowym złożonym ze słupów i belkach. Usztywnienie budynku stanowią rdzenie klatek schodowych, obudowy szybów windowych oraz pełne fragmenty ścian. Przyjęte rozwiązania architektoniczne pozwalają na przeważające zastosowanie prefabrykowanych, modularnych wielkogabarytowych elementów - co zarówno wpłynie na ogólny bilans kosztów przedsięwzięcia, jak i na czas realizacji obiektu

ściany i słupy
słupy i rdzenie żelbetowe do wykonania w miejscu koncentracji obciążeń oraz jako elementy szkieletu budynku. W sali sportowej słupy żelbetowe podpierające konstrukcję dachu. Ściany żelbetowe oraz murowane (np. Silka kl.15/20MPa) w zależności od ilości kondygnacji i przenoszonych obciążeń.

stropy
żelbetowe, monolityczne wieloprzęsłowe Z możliwością wykonania jako częściowo prefabrykowane typu filigran. Konstrukcja dachu sali gimnastycznej - stalowa (kratownice) lub żelbetowa prefabrykowana (dźwigary strunobetonowe).

prefabrykacja ścian fasadowych
ściany zewnętrzne budynku zaprojektowane zostały w modułach umożliwiających zastosowanie prefabrykacji. Użycie modułowych elementów ścian, zawierających warstwy izolacyjne oraz osadzone na etapie produkcji fabrycznej okna pozwala na obniżenie czasu budowy oraz kosztów realizacji. Precyzja wykonania uzyskana w fabryce znacząco zwiększa szczelność budynku co bezpośrednio przekłada się również na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania i chłodzenia budynku.

instalacje

wentylacja
pomieszczenia zespołu szkolno-przedszkolnego wentylowane są mechanicznie. Instalacja pełni funkcję doprowadzenia powietrza higienicznego. Przewiduje się zwiększony nawiew powietrza w okolicach okien pomieszczenia. Centrala wentylacyjna wyposażona w kompletną automatykę – szafę zasilająco-sterowniczą wraz z zabezpieczeniami i okablowaniem zlokalizowana została w pomieszczeniu technicznym przy sali sportowej. Dla obniżenia kosztów instalacji proponuje się wykonanie wymiennika gruntowego. Czerpnia i wyrzutnia terenowa jest umiejscowiona w terenie zielonym, zacienionym. Źródłem ciepła dla nagrzewnicy i chłodnicy w centrali jest wbudowana pompa ciepłą. Pomieszczenia sanitarne w projektowanym budynku są wentylowane mechanicznie za pomocą indywidualnych wentylatorów ściennych lub sufitowych. Nawiew kompensacyjny do pomieszczeń jest realizowany przez kratki drzwiowe z przestrzeni komunikacyjnych. Pomieszczenia techniczne i pomocnicze wentylowane mechanicznie odrębnym układem nawiewno-wywiewnym.

instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
do pokrycia zapotrzebowania na wodę zaprojektowano przyłącze wodociągowe. Wodomierz dla budynku zlokalizowane zostały w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest centralnie w pomieszczeniu pompy ciepłą. Instalacja cyrkulacji c.w.u. wyposażona jest w zawory termostatyczne umożliwiające również automatyczną dezynfekcję oraz okresowe płukanie instalacji wody. Dodatkowo dla potrzeb ciepłej wody użytkowej zaprojektowana została grzałka elektryczna zasilana z instalacji fotowoltaicznej. Budynek wyposażono instalację hydrantową przeciwpożarową. Ścieki sanitarne odprowadzane z budynku włączone będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

instalacja fotowoltaiczna
na dachu najwyższej części budynku przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych ograniczających tradycyjny pobór energii elektrycznej z sieci i wspomagających zapotrzebowanie wielu urządzeń elektrycznych odpowiedzialnych za gospodarkę obiektu.

klimatyzacja
w pomieszczeniach serwerowni oraz w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzację w postaci systemu VRF lub multisplit. W salach lekcyjnych znajdują się jednostki wewnętrzne kanałowe lub sufitowe, w pomieszczeniach pomocniczych - jednostki ścienne. W budynku przewidziano system zapewniający możliwość grzania lub chłodzenia. Jednostki zewnętrzne zostaną zlokalizowane na dachu budynków. Jednostki wewnętrzne wyposażono w termostat oraz indywidualne sterowniki ścienne – sterowanie temperaturą z poziomu obsługiwanego pomieszczenia.

instalacja grzewcza
instalację centralnego ogrzewania w budynku przewidziano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym. Źródłem ciepła dla instalacji będzie węzeł cieplny lub kotłownia gazowa, zlokalizowana w wyznaczonym dla tego celu pomieszczeniu. W pomieszczeniach ogólnych planuje się ogrzewania podłogowe. W salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych i technicznych oraz pomocniczych przewidziano grzejniki płytowe, a w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki drabinkowe

kanalizacja deszczowa
część dachów zaprojektowano jako zielone umożliwiające retencję wody deszczowej. W celu odwodnienia pozostałych części dachu budynku zaprojektowano system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej ze zrzutem do zbiornika retencyjnego z przelewem do cieku na terenie działki. Woda ze zbiornika będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet – jako tzw. szara woda oraz do podlewania zieleni. W tym celu przewidziano stację deszczową do filtrowania i pompowania wody.

instalacje elektryczne i teletechniczne
budynek szkoły i przedszkola został wyposażony w instalacje elektryczne takie jak oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, gniazda wtykowe, instalację przyzywową i dzwonkową, oświetlenie zewnętrzne i zewnętrzny pobór energii. W budynku przewidziano instalację telekomunikacyjną, okablowanie strukturalne, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, kontrolę dostępu, a także systemy oddymiania i SAP.