Skwer Eki z Małeki

Skwer Eki z Małeki | ul. Małeckiego, Graniczna, Łukasiewicza | Poznań

Inwestor: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
Powierzchnia użytkowa: ... m2
Projekt warsztatowy: sierpień 2020
Zespół autorski: Joanna Jasiewicz, Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: ...

www.ekizmaleki.pl