Saperska 30, Poznań

Poznań | ul. Saperska 30

Inwestor: OKRE Development Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 12 739,18 m2
Kubatura: 49 627,93 m3
Projekt: 2017-2018
Rozpoczęcie realizacji: 2020

W 2022 r. firma OKRE Development zwyciężyła w kategorii kompleksy mieszkaniowo-usługowe i otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae za relizacje Saperska 30 (proj. Front Architetcs) i Rynek Wildecki 3 (proj. Ultra Architects).

Informacja o nagrodzie tutaj

Projekt zakłada likwidację parkingu i usuniecie budynku portierni. Na przygotowanym terenie projektuje się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne „A” i „B” oraz garaż podziemny jednopoziomowy. Oba budynki łącznie zawierają 126 mieszkań 1-5 pokojowe z ogródkami na parterze i balkonami lub tarasami na kondygnacjach nadziemnych. Budynki planuje się przekryć dachem płaskim. Na dachach części niższych planuje się wykonanie tarasów dla przylegających do nich mieszkań. W budynku „A” na parterze zlokalizowano trzy lokale usługowe, w budynku „B” zaprojektowano komórki lokatorskie dostępne dla mieszkańców z komunikacji ogólnej. Zadaszone wejścia do budynków zlokalizowano od strony dziedzińca wewnętrznego. W budynku „B” w parterze obok wjazdu do garażu podziemnego znajdują się pomieszczenia techniczne: pomieszczenie przyłącza wody, hydrofornię oraz pomieszczenie węzła cieplnego. Garaż podziemny zaprojektowano na 191 miejsc. Wydzielono także dwa pomieszczenia techniczne: rozdzielnie, sterownie p-poż. oddymiania garażu. Garaż posiada bezpośrednie wyjście ewakuacyjne.

W północno-wschodniej części działki zlokalizowano wygrodzony plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym, służącym integracji mieszkańców tej inwestycji.

Więcej o inwestycji na stronie inwestora saperska30.pl