Rolna Park

Zespół budynków mieszkalnych ROLNA PARK | Poznań | ul. Rolna 35

Inwestor: Budimex
Powierzchnia użytkowa: ........ m2
Kubatura: ........ m3
Projekt konkursowy: 2011

 

LOKALIZACJA
Lokalizacja zamierzonej inwestycji przy ul. Rolnej w Poznaniu odznacza się doskonałymi  powiązaniami tak rekreacyjnymi: bliskość Łęgów Dębińskich, koryta Warty, centrum handlowego i rozrywki Green Point, jak i komunikacyjnymi: pobliże obwodnicy A2. Relacje te wraz ze spokojną, dość cichą ulicą, czynią ten teren bardzo atrakcyjnym. Zaprezentowana koncepcja przewiduje na tym terenie budowę kompleksu wielorodzinnego wraz z usługami. W toku wykonanych analiz przyjęto kilka podstawowych założeń. Podstawowe wynikają wprost z programu Zamawiającego (na przykład etapowanie inwestycji) oraz z Warunków Zabudowy (intensywność zabudowy, wysokość i powierzchnia terenów biologicznie czynnych).

ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE
W związku z charakterystyką terenu (opadanie w kierunku wschodnim, w stronę ulicy Saperskiej) podjęto decyzję (zgodną z Warunkami Zabudowy) o zróżnicowaniu wysokościowym kompleksów mieszkaniowych: pierwszy, skrajny budynek od strony zachodniej posiada 6 kondygnacji, budynki w głębi (łączniki i budynek następny) liczą 5 kondygnacji, przy czym łączniki w parterze są niezabudowane tworząc prześwity i zielone dziedzińce. Relacje i parametry przestrzenne drugiego etapu pozostają takie same, z tą różnicą, że jego rzędna parteru osadzona jest 1,5 m niżej. Dzięki temu uzyskano pożądany efekt rozbrylenia, rozrzeźbienia i zróżnicowania wysokościowego całości założenia.

FUNKCJA
Z oczywistych względów miejsca parkingowe do obsługi mieszkańców są przewidziane w kondygnacji podziemnej, gdzie oprócz miejsc postojowych mieszczą się myjnia samochodowa, pomieszczenia techniczne oraz  komórki lokatorskie. Każda z części założenia obsługiwana jest przez klatki schodowe oraz wind osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na noszach. Łącznie 454 mieszkania obsługiwane są przez 20 pionów komunikacyjnych. Każde z mieszkań posiada loggię lub balkon, a przyjęty układ konstrukcyjny i rozwiązania projektowe umożliwiają łączenie wybranych mieszkań (głównie jedni i dwupokojowych).

MATERIAŁ
Wyraz plastyczny przedstawionej architektury osadza się na grze prostych brył perforowanych przeważającymi loggiami i rozrzeźbionych występującymi w mniejszej ilości (tylko na łącznikach) balkonami. Przyjęto grę trzech materiałów: dominującego białego i malowanego w kilku żywych kolorach tynku(loggie), drewna lub materiału drewnopodobnego (żaluzje) oraz cegły/płytki klinkierowej nawiązującej delikatnie do sąsiadującej architektury i, co nie mniej ważne, praktycznej w tym wypadku mody doskonale wytrzymującej próbę czasu.

ZAŁOŻENIA REKREACYJNE
Kompleks, który mieści 454 mieszkania oraz usługi winien spełniać przede wszystkim oczekiwania Kupującego, który chciałby tu wygodnie i funkcjonalnie mieszkać, żyć. Dlatego, oprócz spełnienia podstawowych warunków technicznych i architektonicznych co do nasłonecznienia, przesłaniania, przestrzenności i szeregu innych norm, postawiono także na bogaty program zewnętrzny, który ma prowadzić bądź do integracji społecznej (co dziś jest coraz bardziej istotnym czynnikiem), bądź do zapewnienia podstawowych potrzeb rekreacyjnych (oprócz samego mieszkania). Etapując założenie przyjęto podział na dwie części: pierwszą w części frontowej (głośniejszą, przylegająca do ulicy) i wycofaną, zieloną, cichszą w głębi działki. Oba etapy rozdzielone są spokojna uliczka, pieszojezdnią przeznaczoną dla służb ratunkowych oraz kilku miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, a także przestronnym i dobrze nasłonecznionym centralnym placem zabaw dla dzieci. Dodatkowo w kilku miejscach w terenie zielonym umieszczono tak zwane miejsca społecznej integracji i rekreacji, gdzie można na odpowiednich stoliczkach i ławeczkach grać w szachy, bule, grillować, rozmawiać – jednym słowem: miło spędzać czas. Ważny jest także program sportowy, dlatego wspomniany plac zabaw (umieszczony w odpowiednich odległościach od budynków) może pomieścić  także niewielkie boisko do gier. Na szczytowej ścianie jednego z budynków możliwe jest zainstalowanie ścianki wspinaczkowej. Program „zielony” dopełniają zasadzone nowe drzewa, krewy, trawniki oraz niewielkie oczka wodne w dziedzińcach (mające także spełniać funkcje odbijania światła). Kierując się zasadą projektowania prospołecznego autorzy sugerują przeznaczenie jednego bądź dwóch mieszkań na parterze na klub osiedlowy i przykładowo pracownie plastyczne.