Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi | Poznań

Rozbudowy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi | Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. / Krzyżowa

Inwestor: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Powierzchnia użytkowa: 7 962,70 m2
Powierzchnia zabudowy: 1 600 m2
Projekt konkursowy: maj 2021
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: Martyna Gruszka, Agata Kotlicka, Kinga Turczyńska
Konsultacje w zakresie technologii medycznej: Aniela Złotkowska, Piotr Złotkowski
Wizualizacje: Michał Hondo

Praca konkursowa została wyróżniona w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956r. i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej