Zagospodarowanie Nowego Rynku, placu Jana Metziga, Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie

Nowy Rynek | Plac Jana Metziga | Aleje Zygmunta Krasińskiego || Leszno

Inwestor: Miasto Leszno
Powierzchnia użytkowa: 10 540,34 m2
Kubatura: 607,62 m3
Projekt konkursowy: sierpień 2017
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: Michał Gawron, Kaia Maria Korpa 
Opracowanie: Maja Dylewska, Joanna Jasiewicz, Agata Sobańska
Wizualizacje: Piotr Szymański

I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi (Konkurs SARP nr 971)

Zaproponowana koncepcja opiera się na stworzeniu sprzężonej wizji 3 placów miejskich - Rynku, Placu Metziga oraz Nowego Rynku - które cechuje zupełnie odmienny charakter. Planowane założenia wychodzą poza pierwotne ramy placów jak i połączeń komunikacyjnych, tworząc współgrającą przestrzeń do aktywności społecznych i kulturowych miasta Leszno. Mimo oczywistych funkcjonalnych różnic o spójności założenia stanowić będzie ujednolicenie elementów małej architektury, zieleni oraz oświetlenia. Pozwoli to na stworzenie uzupełniającej się ścieżki usługowo-handlowo-rekreacyjnej. Zwornikiem układu staną się dwie atrakcyjne rzeźby miejskie - pawilon Bolek oraz zadaszenie targowe - stanowiące o unikatowości tej przestrzeni w skali całego śródmieścia. 

Punktem wyjścia do projektu Placu Metziga była etymologia nazwy miasta. Leszno „bierze swą nazwę od sarmackiego określenia leszczyna, czyli corylus”. Pierzasta struktura liścia leszczyny została tu w symboliczny sposób przeniesiona na rysunek posadzki. Plac zgodnie z założeniem historycznym podzielony jest na trzy strefy. Pierwsza z nich to strefa rekreacji i wypoczynku, bogata w  zieleń, gdzie w posadzce odciśnięto ślad historycznego zdroju w formie współczesnej fontanny. Druga ze stref to część centralna, której zwornikiem jest cenny pod względem historycznym oraz dendrologicznym dąb Bolek. To dookoła niego zaprojektowano pawilon - ażurową,  bioniczną formę otulającą drzewo. Możliwość bezkolizyjnego przejścia pod drzewem jak i schronienia w cieniu wiekowego dębu to bezcenne aspekty, które dzięki tej koncepcji udało się odzyskać. Trzecia strefa to część placu przed kościołem i muzeum. Uwolniona od ruchu samochodów przestrzeń zyskuje formę reprezentacyjnego pola ekspozycji dla kościoła i miejsca do wykładów, wystaw i działalności Muzeum.

Podstawą koncepcji przebudowy placu Nowy Rynek jest nadanie współczesnego standardu przestrzeni targowej przy zachowaniu wartości kulturowych. Zasady funkcjonowania zastanego wnętrza urbanistycznego znalazły odzwierciedlenie w kształcie zadaszenia. Jego forma jest geometryczną interpretacją charakterystycznego dla miasta Leszna motywu szybowca. Hasło „Leszno. Rozwiń skrzydła” nabiera tym samym materialnego znaczenia. Przestrzeń placu zyskuje rangę znaku rozpoznawczego miasta będąc scenografią dla wydarzeń kulturowych oraz atrakcją turystyczną. Walorem zaproponowanej koncepcji jest możliwość aranżacji na placu różnych wydarzeń niezależnie od ich skali. Począwszy od drobnych wydarzeń odbywających się równolegle do targu, kończąc na wykorzystaniu pełnego potencjału powierzchni. Dzięki zaprojektowaniu mobilnej zieleni w skrzyniach podąża ona za elastycznie zmieniającą się funkcją, a nie funkcja próbuje wpasować się w jej układ.

Zaproponowane rozwiązanie komunikacyjne opiera się na powstałej w 2016 roku Koncepcji rozwiązań transportowych wykonanej przez mgr inż Joannę Woźniak. Projekt jest odpowiedzią na postawioną w analizie diagnozę ukazującą istotne bariery dla lokalnych powiązań funkcjonalnych. Główną przeszkodą przestrzenną w spójności rozważanych przestrzeni są Aleje Zygmunta Krasińskiego, które wymagają przeorganizowania. W projekcie zaproponowano przedłużenie istniejącej alei zieleni rozdzielającej pasy ruchu, aż do skrzyżowania z Alejami Jana Pawła II. Takie rozwiązanie ograniczy ruch samochodowy oraz odseparuje go od pieszych i rowerzystów,  zwiększając ich poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nowe połączania piesze i rowerowe w poprzek Alei Zygmunta Krasińskiego stwarzają możliwość sprawnego poruszania się między Placem Metziga, a Nowym Rynkiem. Ulice okalające Nowy Rynek jak i obszar Placu Metziga objęto strefą TEMPO 30. Uspokojenie ruchu pozwala na rezygnacje z przejść dla pieszych oraz umożliwia swobodne poruszanie się pieszego w obrębie placów oraz okalających ulic.