Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - Linte 2

Praca konkursowa w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku laboratoryjno-badawczego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pn. Laboratorium INnowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i INTEgracji odnawialnych źródeł energii (LINTE^2)

Inwestor: Politechnika Gdańska
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Opracowanie: mgr inż. arch. Arkadiusz Tomaszczyk , stud. arch. Marzena Michalska , stud. arch. Dominik Kolenda
Powierzchnia użytkowa: 1 676,00 m2
Kubatura: 9 747,45 m3
Projekt: 2010

 

MIEJSCE
Teren inwestycji położony jest w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicy Jana III Sobieskiego. Teren należy do Politechniki Gdańskiej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa swobodna, podmiejska, przeważnie dwu i trzykondygnacyjna o charakterze mieszkalnym, przemysłowym i dydaktycznym. Okolica charakteryzuje się  dużą intensywnością zieleni na styku z pobliskimi lasami. Projektowany budynek Laboratorium Innowacyjnych Technologii lokalizowany jest w sąsiedztwie istniejącego gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, częściowo na terenie obecnego parkingu i częściowo na terenach nieużytków. Nowe zagospodarowanie respektuje postanowienia warunków zabudowy oraz projektowane elementy zagospodarowania przestrzennego, jak trasę projektowanej ulicy Nowa Politechniczna oraz układ wjazdów i wyjazdów z działek. Jednak ze względu na założenia programowe Laboratorium koniecznym będzie przełożenie istniejącej magistrali c.o. Projekt konkursowy przewiduje 2 warianty poprowadzenia magistrali - do rozważenia na dalszym etapie po uzgodnieniach z Gestorem sieci.
Architektura sąsiedniego budynku Wydziału Elektrotechniki modernistyczna: czterokondygnacyjny biało - rudy gmach kryty płaskim dachem odznacza się zwartą prostotą  i skromnością. Dalsze sąsiedztwo to mieszanka architektury tradycyjnej (przedwojennej) z przewagą budulca w postaci cegły i dachówek ceramicznych oraz architektury współczesnej (powojennej) o zróżnicowanym wyrazie.

ARCHITEKTURA
Analiza okolicznej architektury, geometrii działki i funkcji spowodowała, że zdecydowano w projekcie o prostej, kubicznej formie rozrzeźbionej grą przenikających się i mijających w rzucie płaszczyzn ścian. Regularna kompozycja przeszkleń dodaje dynamizmu i ekspresji mocnym fasadom.  Bryła obiektu jest zwarta, silna i wyrazista. W toku projektu przyjęto kilka podstawowych założeń  architektonicznych. Po pierwsze - zdecydowano się na wcięcie parteru od strony ulicy  Utworzony w ten sposób nawis będzie jednocześnie zachęcał przechodniów do zbliżenia się do fasady budynku i, być może, do odwiedzenia go. Linia nieprzekraczalnej zabudowy pozwala cofnąć płaszczyznę wejścia oddając pole przestrzeni przed budynkiem, gdzie zdecydowano się zaplanować parking na 24 samochody. Wejście do budynku zaplanowano w pobliżu istniejącego budynku Wydziału Elektrotechniki.
Obiekt projektowanego Laboratorium nawiązuje kolorem okładzin ściennych do sąsiadującego z nim budynku Wydziału PG. Fasada frontowa jest wykończona specjalnie przygotowaną okładziną HPL z nawierconymi otworami - grafiką (widoczną przez podświetlenie także w nocy) w luźny sposób nawiązującą do charakteru działalności obiektu. Architekturze obiektu nadano przyjazny, otwarty wyraz, między innymi  przez nadanie mu niewielkiej skali (charakterystycznej dla sąsiedztwa) i wprowadzenie dużych przeszkleń, czytanych jako „otwarcie” Laboratorium oraz, co za tym idzie, jego przejrzystość. „Ruchoma elewacja” frontowa przyjmuje różne oblicza poprzez zastosowanie ruchomych, półprzeziernych rolet zewnętrznych, pełniących jednocześnie funkcję ochronną przed światłem słonecznym.

MATERIAŁY
W przypadku niniejszego projektu podstawą doboru materiałów jest jakość i zapewnienie pracowników właściwych parametrów akustycznych, cieplnych i wentylacyjnych. Projektowany obiekt w swoim wyrazie zewnętrznym to gra dwóch materiałów: czerwono-ceglastej płyty  typu HPL (laminat wysokociśnieniowy) i blachy aluminiowej falistej w kolorze srebrno-szarym (RAL 9007). Ściany zewnętrzne - szkielet stalowy  o gr. 15 i 20 cm, z lekka obudową w postaci paneli HPL i aluminiowych płyt falistych. Ściany wewnętrzne działowe 15 cm  wykonane z cegły silka o podwyższonych właściwościach akustycznych. Ściany fasadowe-kurtynowe, szklano-aluminiowe.
Podłogi wszystkich sterowni, serwerowni i pomieszczenia badawczego są wyposażone w podłogę techniczną, umożliwiającą swobodne prowadzenie kabli zasilających i sieciowych.
W posadzkach hali, komór transformatorowych, pomieszczeń agregatów prądotwórczych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia projektuje się żelbetowe kanały kablowe z pokrywami o odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie (analogiczne do parametrów posadzki hali). Posadzka hali - żelbetowa o wytrzymałości 10 kN/m2.

KONSTRUKCJA
Układ konstrukcyjny budynku określa się jako mieszany, o różnej rozpiętości traktów. Obiekt zrealizowany zostanie w technologii żelbetowej monolitycznej w deskowaniach inwentaryzowanych. Konstrukcję dachu będą stanowić belki stalowe oparte na słupach żelbetowych. Słupy żelbetowe: okrągłe, o średnicy od 30 - 45 cm. Moduły siatki konstrukcyjnej - 8,40 i 7,90.
Budynek posadowiony na płycie fundamentowej, z lokalnymi wzmocnieniami gruntu. Szczegółowy sposób posadowienia oraz wybór układu konstrukcyjnego określony po przeprowadzeniu szczegółowych badan geotechnicznych.
W związku z trudnymi warunkami gruntowymi wstępnie przyjmuje się konstrukcję główną hali jako ramę płaską stalową przegubowo połączoną z płytą fundamentową.  Dach płatwiowy stalowy. Przekrycie lekkie. Niska część założenia (część techniczna) wykonana w technologii żelbetowej,  przekryte płytami kanałowymi prefabrykowanymi. Ewentualnie, można również wziąć pod uwagę wykonanie tej części jako szkieletowej z dachem lekkim oraz ścianami w technologii lekkiej, układ ramowy z rytmem powtórzonym z konstrukcji głównej.
Prawa strona laboratoryjno - biurowa dwukondygnacyjna, konstrukcja ścian parteru mieszana -tradycyjna, z elementami szkieletowymi, aby podeprzeć nadwieszenia zaprojektowane przez architektów. Strop projektuje się z płyt prefabrykowanych.
Konstrukcja dachu części laboratoryjno - biurowej stalowa, pokrycie dachu lekkie. Ściany działowe oraz osłonowe na II kondygnacji wykonane w technologii lekkiej. Klatka schodowa żelbetowa.