Concordia Tower

Budynek biurowo-usługowy | Zwierzyniecka | Roosevelta | Bukowska || Poznań

Inwestor: Drewno VOX Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: ... m2
Kubatura: ... m3
Projekt konkursowy: 2008
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: mgr inż. arch. Piotr Kluj
Opracowanie: stud. arch. Marta Pietrucha, Paulina Piskuła, Arkadiusz Szczerek

III Nagroda w konkursie na opracowanie projektu budynku o funkcji biurowo-usługowej z planem zagospodarowania terenu w sąsiedztwie Drukarni "Concordia" w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej. Nagrodę przyznano za "konsekwentne ukształtowanie bryły w stosunku do układu ulic, a zwłaszcza za stworzenie pierzei ulicy Roosvelta i Zwierzynieckiej i właściwą lokalizację dominanty wysokościowej w perspektywie ulicy św. Marcina. Za kontrowersyjną uznaje się maksymalną wysokość proponowanego budynku".