Przystań Jeżyce

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze | Poznań

Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 18 181,25 m2
Kubatura: 88 050,00 m3
Projekt konkursowy: maj 2018
Zespół autorski: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Współpraca autorska: Maja Dylewska, Joanna Jasiewicz, Agata Sobańska
Opracowanie: stud. arch. Kaia Maria KorpaAgata Proniak, Jakub Wójtowicz
Wizualizacje: Piotr Szymański

Wyróżnienie w zamkniętym konkursie inwestorskim