Strażnica i Spadochroniarnia

Koncepcja, PB i PW dla WBPB
Współpraca mgr inż. arch. J.Farat