Rolna Park

Lokalizacja zamierzonej inwestycji przy ul. Rolnej w Poznaniu odznacza się doskonałymi  powiązaniami tak rekreacyjnymi: bliskość Łęgów Dębińskich, koryta Warty, centrum handlowego i rozrywki Green Point, jak i komunikacyjnymi: pobliże obwodnicy A2. Relacje te wraz ze spokojną, dość cichą ulicą, czynią ten teren bardzo atrakcyjnym. Zaprezentowana koncepcja przewiduje na tym terenie budowę kompleksu wielorodzinnego wraz z usługami. W toku wykonanych analiz przyjęto kilka podstawowych założeń. Podstawowe wynikają wprost z programu Zamawiającego ( na przykład etapowanie inwestycji) oraz z Warunków Zabudowy ( intensywność zabudowy, wysokość i powierzchnia terenów biologicznie czynnych).

ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE
W związku z charakterystyką terenu (opadanie w kierunku wschodnim, w stronę ulicy Saperskiej) podjęto decyzję (zgodną z Warunkami Zabudowy) o zróżnicowaniu wysokościowym kompleksów mieszkaniowych: pierwszy, skrajny budynek od strony zachodniej posiada 6 kondygnacji, budynki w głębi (łączniki i budynek następny) liczą 5 kondygnacji, przy czym łączniki w parterze są niezabudowane tworząc prześwity i zielone dziedzińce. Relacje i parametry przestrzenne drugiego etapu pozostają takie same, z tą różnicą, że jego rzędna parteru osadzona jest 1,5 m niżej. Dzięki temu uzyskano pożądany efekt rozbrylenia, rozrzeźbienia i zróżnicowania wysokościowego całości założenia.

FUNKCJA
Z oczywistych względów miejsca parkingowe do obsługi mieszkańców są przewidziane w kondygnacji podziemnej, gdzie oprócz miejsc postojowych mieszczą się myjnia samochodowa, pomieszczenia techniczne oraz  komórki lokatorskie. Każda z części założenia obsługiwana jest przez klatki schodowe oraz wind osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na noszach. Łącznie 454 mieszkania obsługiwane są przez 20 pionów komunikacyjnych. Każde z mieszkań posiada loggię lub balkon, a przyjęty układ konstrukcyjny i rozwiązania projektowe umożliwiają łączenie wybranych mieszkań (głównie jedni i dwupokojowych).

MATERIAŁ
Wyraz plastyczny przedstawionej architektury osadza się na grze prostych brył perforowanych przeważającymi loggiami i rozrzeźbionych wystepującymi w mniejszej ilości (tylko na łącznikach) balkonami. Przyjęto grę trzech materiałów: dominującego białego i malowanego w kilku żywych kolorach tynku(loggie), drewna lub materiału drewnopodobnego (żaluzje) oraz cegły/płytki klinkierowej nawiązującej delikatnie do sąsiadującej architektury i, co nie mniej ważne, praktycznej w tym wypadku mody doskonale wytrzymującej próbę czasu.

ZAŁOŻENIA REKREACYJNE
Kompleks, który mieści 454 mieszkania oraz usługi winien spełniać przede wszystkim oczekiwania Kupującego, który chciałby tu wygodnie i funkcjonalnie mieszkać, żyć. Dlatego, oprócz spełnienia podstawowych warunków technicznych i architektonicznych co do nasłonecznienia, przesłaniania, przestrzenności i szeregu innych norm, postawiono także na bogaty program zewnętrzny, który ma prowadzić bądź do integracji społecznej ( co dziś jest coraz bardziej istotnym czynnikiem), bądź do zapewnienia podstawowych potrzeb rekreacyjnych (oprócz samego mieszkania). Etapując założenie przyjęto podział na dwie części: pierwszą w części frontowej (głośniejszą, przylegająca do ulicy) i wycofaną, zieloną, cichszą w głębi działki. Oba etapy rozdzielone są spokojna uliczka, pieszojezdnią przeznaczoną dla służb ratunkowych oraz kilku miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, a także przestronnym i dobrze nasłonecznionym centralnym placem zabaw dla dzieci. Dodatkowo w kilku miejscach w terenie zielonym umieszczono tak zwane miejsca społecznej integracji i rekreacji, gdzie można na odpowiednich stoliczkach i ławeczkach grać w szachy, bule, grillować, rozmawiać – jednym słowem: miło spędzać czas. Ważny jest także program sportowy, dlatego wspomniany plac zabaw ( umieszczony w odpowiednich odległościach od budynków) może pomieścić  także niewielkie boisko do gier. Na szczytowej ścianie jednego z budynków możliwe jest zainstalowanie ścianki wspinaczkowej. Program „zielony” dopełniają zasadzone nowe drzewa, krewy, trawniki oraz niewielkie oczka wodne w dziedzińcach (mające także spełniać funkcje odbijania światła). Kierując się zasadą projektowania prospołecznego autorzy sugerują przeznaczenie jednego bądź dwóch mieszkań na parterze na klub osiedlowy i przykładowo pracownie plastyczne.

Zespół budynków mieszkalnych ROLNA PARK | Poznań | ul. Rolna 35
Inwestor | Investor: Budimex
Powierzchnia użytkowa | Floor area: …….. m2
Kubatura | Cubature: …….. m3
Projekt | Project: 2011
Status: koncepcja