Księgarnia Bookarest

Wieloletnie doświadczenie w branży, promocja nowej marki oraz specyfika miejsca najmu lokalu podniosły wysoko poprzeczkę, a rodzaj wykończenia zastanego wnętrza (granitowa posadzka, ceglany strop i portale) ograniczał swobodną ingerencję projektową. Idea wyłoniona spośród konkurencyjnych propozycji, zakładała stworzenie niekonwencjonalnego wnętrza, w którym nie tylko książka jest w ruchu ale i regał, pełniący również rolę siedziska. Przestrzeń wolna od regałów została podzielona na strefę klubową i internetową.

Bookarest. Idea. Long experience on the market, new brand promotion and the bookstore specific location raised the standards very high and the unique state of the interior prior to our project (granite floor, brick ceiling and portals) limited the design. Unconventional interior solutions, where not only the book but also the bookshelf, being simultaneously a seat, are mobile. The bookshelf-free space is divided into club and Internet zones.

 

Księgarnia BOOKAREST
Poznań, ul. Półwiejska 42
Stary Browar
Obecnie wnętrze nieistniejące | The interior does not exist
Inwestor | Investor: Poznańska Księgarnia Naukowa KAPITAŁKA
Współautor | In co-operation with mgr inż. arch. Ewelina Jankowska
Powierzchnia użytkowa | Floor area: 152 m2
Realizacja | Construction: 2004-2010
W 2010 r. księgarnia zmieniła lokalizację i swój dizajn